Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB1645

Bán công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

11/08/2018

MB1643

Cần bán công ty trong lĩnh vực cung cấp nhân lực bảo vệ

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

10/08/2018

MB1642

Bán công ty thương mại,vận tải thành lập 2016

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

10/08/2018

MB1641

Bán pháp nhân công ty về dịch vụ vận tải, cho thuê xe

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

10/08/2018

MB1640

Bán công ty thương mại xây dựng sắt thép tại Bình Dương

Xây dựng - VLXD

Thỏa thuận Triệu

Bình Dương

10/08/2018

MB1639

Chuyển nhượng công ty sản xuất và đóng gói hút ẩm

Sản xuất - Chế biến

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

10/08/2018

MB1638

Bán công ty về thương mại và xuất nhập khẩu

Tất cả lĩnh vực

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

09/08/2018

MB1636

Bán công ty hoạt động về dịch vụ, thương mại và xuất nhập khẩu

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

10/08/2018

MB1634

Cần bán lại công ty tư vấn du học pháp lý đầy đủ

Giáo dục - Thiết bị GD

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

10/08/2018

MB1633

Chuyển nhượng công ty hoạt động lĩnh vực quảng cáo

Truyền thông - Quảng cáo

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

10/08/2018