Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1238

Bán, chuyển nhượng công ty in ấn và quảng cáo thành lập năm 2009

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1237

Chuyển nhượng cổ phần chi phối công ty xây dựng

Xây dựng - VLXD

Thỏa thuận Triệu

Đà Nẵng

Chi tiết

MB1234

Bán cty và chuyển giao lại toàn bộ công nghệ và đầu vào, đầu ra

Sản xuất - Chế biến

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1233

Bán cổ phần công ty sở hưu phòng khám đa khoa

Dược phẩm - Thiết bị y tế

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1227

Bán doanh nghiệp ĐKKD quảng cáo, xây dựng, vận tải, thiết bị y tế

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1226

Chuyển nhượng công ty cổ phần USCOM Thương mại

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1225

Cần bán pháp nhân công ty thành lập năm 2007

Thương mại - Dịch vụ

200 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1223

Bán Công ty Cổ phần đang hoạt động tại Hà Nội thành lập năm 2008

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1222

Cần bán Công ty xây dựng thành lập năm 2014

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1220

Cần chuyển nhượng Công ty Giặt Là/Xưởng Giặt là công nghiệp

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết