Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1116

Cần bán công ty TNHH một thành viên

CNTT

Triệu

Thanh Hóa

Chi tiết

MB1115

Chuyển nhượng doanh nghiệp thành lập năm 2015

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1112

Cần Sang Nhượng lại Công TY kinh Doanh May Đồng Phục

Dệt may - Thời trang

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1111

Bán công ty TNHH tại Vũng Tàu

Thương mại - Dịch vụ

2 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1110

Bán Công ty cung cấp tem nhãn chống hàng giả,

Dệt may - Thời trang

3,7 tỷ Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1109

Bán doanh nghiệp cơ khí

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1108

Nhượng lại Dự án Du Lịch

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1107

Bán doanh nghiệp cơ khí

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1104

Bán công ty sản xuất Cafe

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1103

Bán công ty TNHH 2 TV trở lên thành lập 2009

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết