Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1193

Nhượng lại hệ thống showroom

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1190

Sang Nhượng CTY TNHH Thương Mại Thành Lập 2013

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1188

chuyển nhượng cty cổ phần

Sản xuất - Chế biến

12.000 Tỷ

Hà Nội

Chi tiết

MB1187

Cần chuyển nhượng công ty thành lập 2015

Xây dựng - VLXD

Thoản thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1186

Bán công ty tổ chức sự kiện đã đăng ký full ngành nghề còn 3 quyển hóa đơn VAT

Truyền thông - Quảng cáo

thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1185

Bán Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Sông Trà

Điện - Điện tử

15 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1184

Bán công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ

Thương mại - Dịch vụ

20.000 Tỷ

Hà Nội

Chi tiết

MB1183

Bán chuyển nhượng cty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Trường Xuân

Du Lịch - Dịch vụ du lịch

Liên hệ Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1180

Chuyển nhượng công ty TNHH

CNTT

40 Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1176

Cần chuyển nhượng công ty thành lập 2015

Xây dựng - VLXD

18 Triệu

Hà Nội

Chi tiết