Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB1326

Bán doanh nghiệp thành lập 2011

CNTT

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

26/10/2017

MB1324

Cần chuyển nhương Công ty sản xuất thiết bị đèn điện chiếu sáng

Điện - Điện tử

Triệu

Hà Nội

26/10/2017

MB1323

Cần bán công ty thép thành lập từ 2014

Xây dựng - VLXD

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

25/10/2017

MB1321

Cần Bán Doanh Nghiệp Có Đất Tại Phú Quốc

Tiêu dùng

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

20/10/2017

MB1319

Bán Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch từ năm 2013

Du Lịch - Dịch vụ du lịch

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

20/10/2017

MB1316

Nhượng lại công ty chuyên xuất khẩu vật liệu xây dựng

Xây dựng - VLXD

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

20/10/2017

MB1315

Cần bán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

20/10/2017

MB1314

Bán Công ty TNHH thành lập năm 1993

Sản xuất - Chế biến

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

18/10/2017

MB1313

Cần chuyển nhượng lại pháp nhân 2 công ty

Xử lý chất thải - môi trường

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

16/10/2017

MB1312

Bán công ty TNHH thương mại thành lập năm 2014

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

16/10/2017